Copyright 2018 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Kurs kwalifikacyjny - R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej

kurs prowadzenie produkcji pszczelarskiejAbsolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – prowadzenie produkcji pszczelarskiej

1) rozróżnia rasy pszczół; 
2) określa budowę morfologiczną i anatomiczną oraz procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie pszczół; 
3) ocenia stan rodziny pszczelej w różnych porach roku; 
4) ocenia wartość użytkową i hodowlaną pszczół i ich mieszańców; 
5) zakłada i prowadzi pasiekę; 
6) kieruje rozwojem rodzin pszczelich w sezonie pasiecznym; 
7) prowadzi prace związane z rozmnażaniem rodzin pszczelich; 
8) prowadzi wychów i wymianę matek pszczelich; 
9) prowadzi gospodarkę wędrowną pszczół; 
10) rozpoznaje choroby i szkodniki pszczół oraz szkodniki produktów pszczelich; 
11) dobiera metody zwalczania chorób i szkodników pszczół; 
12) prowadzi pasiekę metodami tradycyjnymi i ekologicznymi; 
13) organizuje i prowadzi pozyskiwanie miodu, pyłku, wosku, mleczka, propolisu i pierzgi oraz jadu pszczelego; 
14) ocenia jakość produktów pszczelich; 
15) przetwarza produkty pszczele; 
16) przestrzega warunków przechowywania produktów pszczelich; 
17) przygotowuje produkty pszczele do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi normami; 
18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich; 
19) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas prowadzenia pasieki. 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia