Copyright 2018 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Kurs kwalifikacyjny - R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

kurs organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczejAbsolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1) przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody, 
2) posługuje się przyrządami meteorologicznymi; 
3) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę; 
4) planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb; 
5) projektuje zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych; 
6) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych; 
7) dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych; 
8) dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych; 
9) prowadzi plantacje nasienne; 
10) organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności; 
11) organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności; 
12) planuje produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej; 
13) nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej; 
14) stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa, ochrony środowiska, ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności; 
15) korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji roślinnej. 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia