Copyright 2020 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

technik zywienia i usług gastronomicznychAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe

technik zywienia i usług gastronomicznych bezp pozarAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Ponadto dodatkowe godziny nauczania z pożarnictwa, wychowania fizycznego, zajęcia z psychologiem, zajęcia na strzelnicy sportowej, szkolenie z ratownictwa medycznego i ratownictwa wodnego pod egidą WOPR, obozy sportowe: letni i zimowy, umożliwią uzyskanie dodatkowych certyfikatów i zapoznanie ze specyfiką działania określonych służb mundurowych.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;

2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

4) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;

5) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;

6) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki bezp pozarAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;

2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

4) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;

5) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;

6) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Ponadto dodatkowe godziny nauczania z pożarnictwa, wychowania fizycznego, zajęcia z psychologiem, zajęcia na strzelnicy sportowej, szkolenie z ratownictwa medycznego i ratownictwa wodnego pod egidą WOPR, obozy sportowe: letni i zimowy, umożliwią uzyskanie dodatkowych certyfikatów i zapoznanie ze specyfiką działania określonych służb mundurowych.

Technik agrobiznesu

technik agrobiznesuAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;

4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;

5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Technik rolnik

technik rolnikAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;

4) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;

5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

23 Paź
2 Lis
17 Lis
Zebranie z rodzicami
17 11 2020 16:00 - 17:00