Copyright 2021 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

kucharz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:

1) zastosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w rolnictwie z wykorzystaniem urządzeń agrotronicznych;
2) określenie skutków oddziaływania czynników wpływających negatywnie na organizm człowieka;
3) scharakteryzowanie maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych jakie mogą współpracować w rolnictwie precyzyjnym;
4) dobranie maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych do zestawów agrotronicznych;
5) dobranie i wprowadzanie parametrów pracy maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych stosowanych w agrotronice;
6) dokonywanie kalkulacji i sporządzanie dokumentacji z prac z wykorzystaniem rolnictwa precyzyjnego;
7) obsługiwanie urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

27 Sty
Zebranie z rodzicami
Data 27 01 2021 16:00 - 17:00
4 Maj
20 Maj
Zebranie z rodzicami
20 05 2021 16:00 - 17:00