Copyright 2021 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Absolwenci 2015

Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Technik agrobiznesu
Wychowawca: Anna Włodarska
1. Gawrysiak Sylwester
2. Grabowski Łukasz
3. Grzelak Bartosz
4. Helbin Dominika
5. Ignaczak Żaneta
6. Jakubowska Maja
7. Jankowska Joanna
8. Jankowski Przemysław
9. Jaskólska Marta
10. Jóźwiak Daria
11. Jóźwiak Dawid
12. Kleips Karolina
13. Matczak Karolina
14. Mechlińska Kamila
15. Nowaczewska Karolina
16. Pasternak Aneta
17. Pietrusiak Szymon
18. Pietruszewska Ewelina
19. Seklecka Marzena
20. Żakowiecka Aneta
 
Technikum Uzupełniające
- Technik żywienia i gospodarstwa domowego
- Technik mechanizacji rolnictwa
Wychowawca: Andżelika Kopczyńska
1. Gołębiewski Mateusz
2. Grabowski Mariusz
3. Maślanka Pawła
4. Olecki Łukasz
5. Podgórski Damian
6. Rowiński Piotr
7. Seklecki Mirosław
8. Przybyszewska Ewelina
9. Rozwora Justyna
10. Zasada Paulina
11. Zawadzka Ewelina
12. Żakowiecka Magdalena
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
- Kucharz
- Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
Wychowawca: Ireneusz Danielewski
1. Gontarek Rafał
2. Majchrzak Rafał
3. Maślanka Kacper
4. Maślanka Krzysztof
5. Pilichowski Artur
6. Terpiński Kamil
7. Wachulak Przemysław
8. Czarniak Monika
9. Bartkiewicz Monika
10. Dominowska Paula
11. Gębka Hubert
12. Jędrzejewska Dawid
13. Szubska Aleksandra
14. Warczakoski Jakub
15. Warszawska Sylwia
16. Wilmański Mariusz
17. Zawalska Klaudia
 
Szkoła Policealna
- Technik turystyki wiejskiej
Opiekun: Anna Kopacka
1. Andrzejewski Krzysztof
2. Głowacki Marcin
3. Grzybowska Agnieszka
4. Kłys Mariusz
5. Leszczyński Mateusz
6. Lewiński Mateusz
7. Patyk Tomasz
8. Szymczak Krzysztof
9. Tomczak Agnieszka
10. Waleczko Izabella
11. Waleczko Michał
12. Wieczorek Mateusz
13. Wilczyński Cezary
14. Witkowski Marcin

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

4 Maj
Dzień wolny od zajęć
Data 04 05 2021
20 Maj
Zebranie z rodzicami
20 05 2021 16:00 - 17:00
4 Cze