Egzamin maturalny

Informacje na temat egzaminu maturalnego w 2020 r.

Maturzystów prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi informacjami.