Egzamin maturalny

Informacje na temat egzaminu maturalnego w 2022 r.

Maturzystów prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi informacjami.