Egzamin zawodowy

Wszystko co powinno się wiedzieć o egzaminu potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym w roku szkolnym 2020/2021:
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/o-egzaminie/

Informatory dla poszczególnych zawodów:

Jak wyglądają przykładowe arkusze egzaminacyjne dla części pisemnej i praktycznej?
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/arkusze/

ico pdfTerminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie