Copyright 2021 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Najlepsi uczniowie

Uczniowie z najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2019/2020najlepsi uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwisko i imię
Seklecka Wiktoria
Kocanowska Adrianna
Płaczkiewicz Mateusz
Pietruszewski Jakub
Skalska Mirela
Brylińska Alicja
Kulas Karina
Ewa Stanisławska
Marszał Martyna
Czarniak Maciej
Klasa
I Tżg
IV Tż
I Tżg
III BS
ITżm
III BS
III BS
II Tżm
II Tżm
III BS
Średnia ocen
5,17
4,92
4,83
4,82
4,81
4,81
4,81
4,76
4,53
4,52
Ocena z zachowania
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
bardzo dobre
bardzo dobre

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl