Copyright 2020 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Najlepsi uczniowie

Uczniowie z najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2018/2019najlepsi uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwisko i imię
Kocanowska Adrianna
Zasada Krystian
Brylińska Alicja
Pietruszewski Jakub
Kulas Karina
Stanisławska Ewelina
Wiliński Szymon
Skalski Marceli
Mularska Weronika
Majewski Maciej
Klasa
III TŻ
IV TM
II BS
II BS
II BS
I T
IV TM
III TM
II BS
III TM
Średnia ocen
5,00
4,90
4.84
4,77
4,66
4,53
4,40
4,36
4,31
4,29
Ocena z zachowania
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
bardzo dobre
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
bardzo dobre

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń