Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Udział w konferencji historyczno-patriotycznej

udzia w konferencji historyczno patriotycznej 1 20181119 1511398508W dniu 16 listopada 2018 r. z inicjatywy Włocławskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, przy współudziale Burmistrza Miasta Kowala i dyrekcji placówek oświatowych funkcjonujących przy ulicy Piwnej w naszym mieście, odbyła się konferencja historyczno-patriotyczna adresowana dla młodzieży. Wzięli w niej udział także uczniowie naszej szkoły wraz z dyrekcją i delegacją nauczycieli.

Czytaj więcej...

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy rodziców uczniów ZS CKR w Kowalu na zebranie 22 listopada (czwartek) o 16.00.

100. rocznica odzyskania niepodległości - uroczysta Akademia i wspólne śpiewanie hymnu na Placu Rejtana

100 rocznica odzyskania niepodlegoci uroczysta akademia i wspolne piewanie hymnu na placu rejtana 1 20181109 1470402322W dniu 9 listopada 2018 r. społeczność naszej szkoły uroczyście obchodziła setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zebrani w auli uczniowie i nauczyciele wysłuchali montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów i uczennice klas II, III i IV technikum pod opieką nauczycieli: D. Lemanowicza, B.Stannej, M.Chabasińskiej oraz obejrzała film dokumentalny poświęcony temu historycznemu wydarzeniu. Następnie dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły wraz z uczniami uczestniczyli w przemarszu pod pomnik na Placu Rejtana. Ten patriotyczny pochód został uświetniony przejazdem udekorowanych w barwy narodowe samochodów i ciągników rolniczych z naszej szkoły. Przybyłe na plac dzieci z przedszkola i młodzież kowalskich szkół odśpiewała hymn państwowy. Można śmiało stwierdzić, że uczniowie w tym szczególnym dniu zdali egzamin z patriotyzmu.

Czytaj więcej...

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia