Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Przed naszymi uczniami kolejny staż zagraniczny

przed naszymi uczniami kolejny sta zagraniczny 1 20181205 1464713155W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, młodzież naszej szkoły ma możliwość odbycia stażu zagranicznego w ramach Programu Erasmus+. Na początku lutego 2019 r. 18 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, wraz z dwoma opiekunami, wyjedzie na dwutygodniowy staż zawodowy do Ośrodka DEULA w Nienburgu (Niemcy). Z Ośrodkiem DEULA szkoła współpracuje już od dłuższego czasu. Wspólnie zrealizowano kilka projektów staży dla młodzieży. Również nauczyciele uczący w szkole mieli możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, właśnie na terenie Ośrodka DEULA.

Czytaj więcej...

Wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

wrczenie dyplomow stypendystom prezesa rady ministrow 1 20181205 2049331727Dnia 4 grudnia 2018 r. w budynku II Liceum im. Mikołaja Kopernika we Włocławku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce. Z naszej szkoły zaszczyt odebrania dyplomu przypadł Adriannie Kocanowskiej – uczennicy III klasy technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Uroczystość uświetnili swoją obecnością pp. Dorota Dzięgielewska – Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku i Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Czytaj więcej...

Wzięliśmy udział w kolejnej Akcji Charytatywnej Święty Mikołaj przyjeżdża do Kowala

wzilimy udzia w kolejnej akcji charytatywnej wity mikoaj przyjeda do kowala 1 20181205 1008987381W dniu 2 grudnia 2018 r. ponownie Święty Mikołaj przyjechał do Kowala. Jak co roku odbył się finał akcji dobroczynnej, z której pieniądze zostaną przekazane niepełnosprawnym dzieciom z Kowala i okolic. Na tę okazję uczniowie naszej szkoły przygotowali stroiki świąteczne, które zostały przekazane na aukcję charytatywną. Na scenie wystąpiła Aleksandra Zielińska, która zaśpiewała świąteczne piosenki, a uczniowie klasy III TŻ podczas trwania imprezy piekli gofry, które cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród wielu obecnych na imprezie dzieci. Mamy nadzieję, że zebrane podczas akcji pieniądze sprawią, iż nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą piękniejsze dla wielu kowalskich dzieci.

Czytaj więcej...

Warsztaty z carvingu

warsztaty z carvingu 1 20181205 1376677798Dnia 28 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z „Carvingu”, zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach prowadzonej kampanii „Polska smakuje”. Warsztaty zostały poprowadzone przez cenionego doradcę kulinarnego oraz specjalistę w zakresie carvingu i kuchni molekularnej- Łukasza Szewczyka. Pan Łukasz w swojej prelekcji przybliżył uczniom w kilku słowach historię i ideę carvingu, a później pokazał, co można w prosty i łatwy sposób wyczarować z warzyw i owoców.

Czytaj więcej...

Słuchacze zwiedzili Narodową Wystawę Rolniczą w Poznaniu

suchacze zwiedzili narodow wystaw rolnicz w poznaniu 1 20181205 1284938090W dniu 1 grudnia 2018 r. słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego R.17 w zawodzie technik pszczelarz, zwiedzili, poświęconą prezentacji najnowszych osiągnięć polskiego rolnictwa zestawionych z tradycją i dziedzictwem naszej kultury wiejskiej, a zorganizowaną z okazji setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W Wystawie uczestniczyli producenci i przetwórcy rolni, organizacje branżowe, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich. Prezentowała swoje osiągnięcia także sfera naukowa - instytuty badawcze, uniwersytety przyrodnicze, szkoły rolnicze, muzea.

Czytaj więcej...

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia