Copyright 2020 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu
 • technik turystyki na obszarach wiejskich

Szczegóły oferty...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik

Szczegóły oferty...

Kurs kwalifikacyjny

 • RL.03 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • RL.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • TG.07 – sporządzanie potraw i napojów (zawód: kucharz)
 • RL.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • RL.17 - organizacja i nadzór produkcji rolniczej i pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)

Szczegóły oferty...

Tydzień Kariery

tydzie kariery 1 20191028 2083298889Dnia 25 października 2019 r. przybyły do naszej szkoły dwie prelegentki z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - Oddział we Włocławku: pani kierownik Bogusława Szewczyk-Modrzejewska i pani Jolanta Lebiedzińska. Spotkały się one z naszymi klasami kończącymi w tym roku szkolnym edukację (technikum i szkoła branżowa), by zaprezentować tematykę związaną z przyszłą pracą. Spotkanie grupowe o nazwie: „Pasja, profesja, powołanie” koncentrowało się na: zaprezentowaniu idei Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, informacji o instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, procesie wyboru zawodu – od pasji do profesji, wykonywanie zawodu z pasją i powołaniem a kompetencje oraz aktualne trendy na rynku pracy. Uczniowie z uwagą uczestniczyli w szkoleniu i zgodnie uznali je za nad wyraz przydatne.

Czytaj więcej...

„Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2019”

tydzie dobrego chleba i zdrowego stylu ycia w szkole 2019 1 20191025 1434949321To już XI edycja ogólnopolskiej kampanii Fundacji Dobre Życie z Warszawy pn. "Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2019". I znów nie jest nam obojętne prawidłowe odżywianie naszych uczniów, dlatego po raz kolejny włączyliśmy się do tej smacznej i mądrej akcji. W środę 23 października br. cała społeczność szkolna mogła kosztować wypiekanego podczas zajęć praktycznych chleba z różnymi dodatkami.

Czytaj więcej...

Spacer krajobrazowy

spacer krajobrazowy 1 20191023 1911811789Dnia 16.10.2019 r. uczniowie klas II TMŻ i III TMR wybrali się na spacer krajobrazowy doliną Wisły i Zgłowiączki we Włocławku pod opieką nauczycieli: Aleksandry Stanuch i Barbary Stannej. Młodzież zwiedziła zaporę wodną na Wiśle, gdzie omówiono rolę zbiorników retencyjnych dla przyrody i gospodarki człowieka, znaczenie wody i jej rolę, konieczność ochrony zasobów wód oraz racjonalnego wykorzystania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Następnie przeszliśmy pod pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.

Czytaj więcej...

Szkolenie w Otrębusach

szkolenie w otrbusach 1 20191023 1028737479W dniach 10–11 października 2019 r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty pn.: „Zaburzenia związane z zachowaniem i problemy ze zdrowiem psychicznym jako współczesny problem w pracy wychowawczej i terapeutycznej w szkole”. Warsztaty odbywały się w ośrodku Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach, a prowadził je p. Marcin Miller – terapeuta, pedagog, specjalista od spraw profilaktyki. Adresatami warsztatów byli nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy internatów, doradcy metodyczni, doradcy zawodowi. Tematyka warsztatów obejmowała trudne zagadnienia dotyczące depresji wśród młodzieży, samouszkodzeń, a także zachowań suicydalnych (samobójczych).

Czytaj więcej...

Prelekcja „Poniatówki – odkrywanie dziedzictwa niepodległej II Rzeczypospolitej”

prelekcja poniatowki odkrywanie dziedzictwa niepodlegej ii rzeczypospolitej 1 20191021 2095167468W naszej szkole w dniu 21 października 2019 r. odbyła się prelekcja oraz udostępniona została do zwiedzania wystawa (zmontowana w ostatnią sobotę), a przygotowana przez Fundację Poniatówka Polska z siedzibą w Koronowie pn. „Poniatówki – odkrywanie dziedzictwa niepodległej II Rzeczypospolitej”. Wystawę można oglądać od 21 do 25 października br. w auli szkoły. Czym były „Poniatówki”? Prelegent, Andrzej Jurak z w/w fundacji, wyjaśnił, iż w przedwojennych województwach poznańskim i pomorskim, a także na kresach wschodnich w tarnopolskim, w latach 1935 – 1937 powstało ponad 3,3 tys. osad rolnych z charakterystyczną drewnianą zabudową, której nazwa pochodzi od ministra rolnictwa Juliusza Poniatowskiego.

Czytaj więcej...

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu
 • technik turystyki na obszarach wiejskich


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik

 

Kurs kwalifikacyjny

 • RL.03 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • RL.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • TG.07 – sporządzanie potraw i napojów (zawód: kucharz)
 • RL.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • RL.17 - organizacja i nadzór produkcji rolniczej i pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

4 Maj
Dzień wolny od zajęć
Data 04 05 2020
28 Maj
Zebranie z rodzicami
Data 28 05 2020 16:00
12 Cze
Dzień wolny od zajęć
Data 12 06 2020