Copyright 2020 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu

    Szczegóły oferty...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

    Szczegóły oferty...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • kucharz, rolnik, pszczelarz

    Szczegóły oferty...


REKRUTACJA

 

rok szkolny 2020/2021

 

Poniatówki - podsumowanie

20191205 poniatowki 1Do naszej szkoły wpłynęło pismo od prezesa Fundacji Poniatówka Polska z Koronowa Marzeny Zawichrowskiej, w którym wyrażone zostało podziękowanie za udział i zaangażowanie w realizację projektu „Poniatówki odkrywanie dziedzictwa niepodległej II Rzeczypospolitej”. Dokonano w nim także podsumowania wykonanego zadania i osiągniętych rezultatów. Przypomnijmy, że uruchomiany został szlak turystyczny „Poniatówki”, zorganizowano w wielu miejscowościach wystawę o historii tych wsi i przy okazji przeprowadzone zostały prelekcje tematyczne. Dodajmy, że Wystawa i Szlak zostały objęte honorowymi patronatami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Woj. Kuj.-Pom. Utworzono także Mówione Archiwum Poniatówki, w którym zarejestrowano wspomnienia świadków historii. Z efektami pracy można zapoznać się na stronie internetowej: www.poniatowka.pl.

List Pani Marzeny Zawichrowskiej - Prezesa Fundacji Poniatówka Polska

Prelekcja o biologizacji rolnictwa i probiotykach

prelekcja o biologizacji rolnictwa i probiotykach 1 20191203 1623540632Dnia 2 grudnia 2019 r. w auli szkoły odbyła się konferencja dla naszych uczniów i nauczycieli na temat biologizacji rolnictwa i probiotyków. Wzięli w niej udział następujący goście: 1. dr Jarosław Jurzysta z Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który powitał i przedstawił prelegentów; 2. Stanisław Kolbusz – prezes Stowarzyszenia Ekosystem - Dziedzictwo Natury, który w swoim wystąpieniu mówił na temat biologizacji rolnictwa, czyli stosowaniu i wdrażaniu takich technologii, które nie naruszają bioróżnorodności oraz zastosowaniu praw i procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych w różnych dziedzinach gospodarki; 3. Marek Brunka z Regionalnego Centrum Mikroorganizmów, posiadający gospodarstwo rolno-sadownicze, firmę Brunka Natural, w której namnaża i dystrybuuje wyroby probiotyczne do ochrony roślin, dla zwierząt, suplementy diety i kosmetyki. Uczestnicy prelekcji mieli okazję spróbować drożdżówek, które wypiekane były ze zboża wyprodukowanego w gospodarstwie bez użycia chemizacji w uprawie rolnej.

Czytaj więcej...

Otrzęsiny klas pierwszych

otrzsiny klas pierwszych 1 20191129 1737199250Dnia 28 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyło się coroczne „Święto Kota", czyli otrzęsiny klas I. Imprezę przygotowali uczniowie klasy II Technikum, a poprowadzili: Tomasz Gontarek i Mateusz Rutkowski. W bieżącym roku mamy aż cztery klasy pierwsze, które wzięły udział w rywalizacji. Młodzież miała możliwość wykazać się z wiedzą o szkole, muzyce, konkurencjach sportowych, tanecznych, i jak przystoi na profil szkoły, także rolniczych. Zabawa była wyśmienita, zwycięzcą okazali się uczniowie klasy I Technikum Mechanizacji/Żywienia. Ze względu na zbliżające się andrzejki Pan Dyrektor Andrzej Zdrojewski ufundował dla wszystkich uczniów lizaki.

Czytaj więcej...

Pierwsza wizyta w Straży Pożarnej za nami…

pierwsza wizyta w stray poarnej za nami 1 20191125 1326760936W dniu 22 listopada 2019 r. młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami była na wycieczce szkoleniowej w Straży Pożarnej w Grudziądzu oraz w Ośrodku Szkoleniowym Straży Pożarnej w Łubiance. Wycieczka zorganizowana po raz pierwszy, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczęszczającej do naszej szkoły młodzieży. W związku z nowym profilem nauczania, który pojawił się w naszej szkole, podjęliśmy współpracę ze Strażą Pożarną w Grudziądzu oraz Łubiance, gdzie odbyło się szkolenie pożarnicze.

Czytaj więcej...

Projekt „Kupuj u rolnika”

projekt kupuj u rolnika 1 20191118 1638676910W dniu 15 listopada 2019 r. w auli szkoły odbyły się dwie sesje szkoleniowe przeznaczone dla uczniów starszych klas dziennych i dla słuchaczy szkół zaocznych. Fundacja Ośrodek Analiz Cegielskiego przeprowadza projekt "Kupuj od rolnika". Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat sposobów prowadzenia bezpośredniej sprzedaży przez rolników, szczególnie w ramach rolniczego handlu detalicznego, a także popularyzacja i promocja prowadzenia takich działań wśród rolników i osób przygotowujących się do wykonywania tego zawodu. Warto dodać, że w ramach projektu powstanie raport analityczny, który będzie prezentował zagadnienia związane z tym badanym tematem.

Czytaj więcej...

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia