Copyright 2021 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

Podanie...

 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

    Szczegóły oferty...

Podanie...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

    Szczegóły oferty...

Podanie...

A może… zostać kucharzem?!

20210427 KKZPani Ania Kopacka oraz pani Andżelika Kopczyńska – nauczycielki praktycznej nauki zawodu w kierunkach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, zapraszają wszystkich do zdobycia nowych kwalifikacji. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Kucharz skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawniania do wykonywania tego zawodu,chcą podnieść swe kwalifikacje, zdobyć nowe umiejętności. W nowoczesnych, profesjonalnych pracowniach naszej szkoły, pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, dla których gotowanie jest pasją, nauka będzie przyjemnością!
Zainteresowanych kursem zapraszamy po więcej informacji do sekretariatu szkoły.
Można też kontaktować się telefonicznie – numer do szkoły: 54 284 22 19.
Zapraszamy!

Kliknij, aby zobaczyć film promujący zawód

Branżowa Szkoła II stopnia – Technik żywienia i usług gastronomicznych

20210427 BSIIJuż od września ruszy w naszej szkole poszukiwany kierunek kształcenia. W Branżowej Szkole II stopnia podnosić swą wiedzę i umiejętności będą uczniowie, którzy wcześniej zdobyli kwalifikację w zawodzie kucharz. Dzięki nauce w Branżowej Szkole II stopnia zdobędą tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych, a także będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości.
Do kontynuacji nauki w tej szkole zachęcają nasi obecni uczniowie. Dziewczęta już wiedzą, jak ważne jest ciągłe doskonalenie, rozwijanie umiejętności praktycznych i poszerzenie wiedzy teoretycznej. Gorąco zapraszają ( a my razem z nimi) absolwentów Szkoły Branżowej I stopnia, którzy kształcili się w zawodzie kucharz, by kontynuowali naukę, a tym samym podnosili swoją pozycję na rynku pracy.
Dziękujemy uczennicom klasy II Technikum, a także paniom uczącym w pionie żywienia za prezentację szkoły. Brawo Wy!

Kliknij, aby zobaczyć film promujący zawód

Informacja dla uczniów klasy IV technikum w ZS CKR w Kowalu

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Przepisy nie precyzują trybu, w jakim świadectwo jest "dawane oraz terminu, w którym absolwent odbiera świadectwo ukończenia szkoły. W prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły odnotowywana jest natomiast data odbioru dokumentu, a pełnoletni absolwent potwierdza swoim podpisem fakt odbioru dokumentu.

Czytaj więcej...

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodzieży w woj. kujawsko-pomorskim!

Konsultacje20210422 konsultacjeJuż 27 kwietnia odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 26 kwietnia.
- Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjator konsultacji, Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej...

POWER WEEK w ZS CKR w Kowalu czyli Tydzień Dobrej Mocy

20210417 powerweekWszyscy jesteśmy już zmęczeni pandemią, zdalnym nauczaniem, izolacją… Zmęczeni, zestresowani, zniechęceni…
W tych trudnych czasach dajmy sobie i innym odrobinę zrozumienia, życzliwości i dobra.
Ogłaszamy Tydzień Dobrej Mocy!
W najbliższym tygodniu, tj. od 19 do 23 kwietnia br. powstrzymujemy się od słów raniących, oceniających, w jakikolwiek sposób dołujących. Nie oceniamy negatywnie, nie używamy zwrotów: „Nie umiesz...”, „Nie potrafisz”, „Nie rozumiesz”. Nasi uczniowie dość takich słów słyszą na każdym kroku, a ich wiara w siebie, a co za tym idzie motywacja do pracy, jest coraz mniejsza.
W zamian za to doceńmy każdego ucznia, wzmocnijmy go pozytywnie, wpiszmy pochwałę, pochwalmy go przed rodzicami. Zamiast kolejnej oceny niedostatecznej, zapytajmy się ucznia czy możemy mu jakoś pomóc. Powiedzmy jemu i sobie nawzajem coś miłego, dobrego.
NIE NARZEKAJMY!
Dajmy sobie przez ten tydzień tyle dobrej mocy, ile tylko możemy. To nam teraz jest bardzo potrzebne.

 

Czytaj więcej...

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń