Copyright 2021 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

Podanie...

 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

    Szczegóły oferty...

Podanie...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Szkoła rolnicza w Starym Brześciu ma 95 lat

szkoa rolnicza w starym brzeciu ma 95 lat 1 20210927 1344900361Dnia 25 września 2021 r. Zespół Szkół CKR w Starym Brześciu obchodził 95-lecie swego istnienia. Uroczystość ta połączona została z XI Zjazdem Absolwentów. Wśród zaproszonych gości, reprezentantów senatu, sejmu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, K-P Kuratorium Oświaty, miejscowego duchowieństwa i lokalnych władz, dyrektorów szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi, przedstawicieli lokalnych instytucji, absolwentów znalazł się także przedstawiciel naszej szkoły – wicedyrektor Arkadiusz Ciechalski.

Czytaj więcej...

Warsztaty polowe w Starym Brześciu

warsztaty polowe w starym brzeciu 1 20210922 1100019106Dnia 9 września 2021 r. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu odbyły się po raz XII Warsztaty Polowe poświęcone uprawie buraka cukrowego, w których uczestniczyła grupa uczniów klasy III-ej Szkoły Branżowej z dyr. Andrzejem Zdrojewskim i Wojciechem Rudzińskim. Warsztaty zorganizowane zostały przez Krajową Spółkę Cukrową, Brzesko- Kujawski Związek Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Zespół Szkół CKR w Starym Brześciu. Tegoroczna edycja przeprowadzona została w plenerze i objęła dwie części. W pierwszej, seminaryjnej zostały przedstawione następujące referaty: „Uprawa buraka cukrowego i rzepaku ozimego w technologii strip-till w aspekcie wilgotności gleby” przez dr. inż. Lecha Gałęzewskiego, Logistyka gwarancją rozwoju rolnictwa” przez dr. inż. Adama Rejmaka oraz „Perspektywa rozwoju Krajowej Spółki Cukrowej”.

Czytaj więcej...

Mała retencja - więcej wody dla przyrody

maa retencja wicej wody dla przyrody 1 20210922 1052124925Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu został zaproszony do wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody „Mała retencja - więcej wody dla przyrody”. Celem programu jest zwrócenie uwagi na potrzebę spowolnienia odpływu wody i tym samym jak najdłuższe jej zmagazynowanie na obszarze, gdzie nastąpił opad atmosferyczny. Woda jest przecież niezwykle cennym i niezbędnym surowcem, o który musimy dbać, aby przeżyć.

Czytaj więcej...

50 lat istnienia ZS CKR w Swarożynie

50 lat istnienia zs ckr w swaroynie 1 20210921 1239719617Dnia 16 września 2021 r. Dyrektor szkoły Andrzej Zdrojewski z panią kierownik praktycznej nauki zawodu Iwoną Daniel wzięli udział w uroczystościach jubileuszu 50 lat istnienia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie. Uroczystość jubileuszowa została połączona ze zjazdem absolwentów szkoły. Mimo deszczu, który przywitał organizatorów i gości, uroczystość przebiegała w ciepłej i słonecznej atmosferze, o czym wspomniał w swoim przemówieniu dyrektor szkoły pan Piotr Popielarczyk. Obchodom 50 - lecia szkoły towarzyszyły wspomnienia licznie przybyłych absolwentów i pełne uznania dla rozwoju szkoły słowa przemawiających gości. Mieliśmy okazję posłuchać występu chóru męskiego Echo, piosenek Agaty Sowy, zobaczyć jak szkoła zmieniała się na przestrzeni pół wieku.

Czytaj więcej...

Wręczenie świadectw, dyplomów i nagród w klasie III Tż

wrczenie wiadectw dyplomow i nagrod w klasie iii t 1 20210921 1029928547Dzień 15 września dla klasy III Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, był pierwszym dniu nauki w nowym roku szkolnym po powrocie z zakończonych praktyk zawodowych. Na godzinie wychowawczej zostały wręczone świadectwa ukończenia klasy drugiej, dyplomy oraz nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu, angażującym się w życie szkoły oraz promującym naszą szkołę. Prymusami klasy są: Wiktoria Seklecka ze średnią 5,17 i wzorowym zachowaniem oraz Mateusz Płaczkiewicz z średnią 4,78 i bardzo dobrym zachowaniem.

Czytaj więcej...

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl