Copyright 2020 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

Podanie...

 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

    Szczegóły oferty...

Podanie...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Komunikat Dyrektora ZS CKR w Kowalu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 990) Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu informuje o przedłużeniu do 26 czerwca 2020 r. kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych.
W rozporządzeniu MEN data 28 czerwca 2020 r. podana jest jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Dyrektor ZS CKR w Kowalu informuje, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczynają wakacje.

Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz

W ostatnich latach w Polsce susza była, jest i teraz. Niewątpliwie będzie w następnych latach. To już nic odkrywczego, bo ocieplenie klimatu, pociągające za sobą proces pustynnienia, jest ważnym problemem. Zmieniła się rzeczywistość naruszona przez epidemię, jednak problem suszy pozostał. W czasie zaangażowania w walkę z koronawirusem, rząd również widzi i chce przeciwdziałać następstwom klęski suszy, niosącej wzrost cen żywności.
W związku z problemem umieszczamy publikacje:

ico pdf„Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz”.

Komunikat Dyrektora ZS CKR w Kowalu

W związku z zarządzeniami MEN w kwestii zagrożenia pandemią dyrektor ZS CKR w Kowalu informuje o odwołaniu zebrania z rodzicami, które zostało zaplanowane na dzień 28 maja 2020 r. Wszelkich informacji o ocenach bieżących z poszczególnych przedmiotów, ocenach z zachowania i zagrożeń ocenami niedostatecznymi udzielają wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotowi.
Od 1 czerwca 2020 r. zgodnie z wytycznymi MEN w szkole istnieje możliwość konsultacji dla uczniów z wszystkich przedmiotów. Uczniowie powinni zgłosić do 26 maja 2020 r. akces uczestnictwa w konsultacjach wychowawcy z wskazaniem przedmiotu, którego dotyczą konsultacje, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony przed koronawirusem. W zależności od ilości chętnych i wykazu przedmiotów zostanie ustalony harmonogram konsultacji, który zostanie umieszczony na stronie szkoły oraz przesłany rodzicom i uczniom drogą elektroniczną.

Komunikat Dyrektora szkoły

„Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.poz. poz. 781), które umożliwia dyrektorowi szkoły zmianę terminu dodatkowych dni wolnych, które zostały ustalone przed 30 września 2019 r. Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu informuje, że nastąpiła zmiana dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: zamiast 4 maja 2020 r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie 8 czerwca 2020 r. Pozostałe dni wolne nie zmieniają się”.

Pożegnanie absolwentów jakże inne…

poegnanie absolwentow jake inne 1 20200430 1879990678W dniach 28-29 kwietnia 2020 r. odbyło się w naszej szkole pożegnanie tegorocznych absolwentów dwóch klas Technikum. To było spotkanie, na które uczniowie i nauczyciele czekali od kilku tygodni. I choć w niezwykle specyficznych i trudnych okolicznościach, wychowawcy i dyrekcja naszej szkoły wręczyła świadectwa, wyróżnienia i nagrody wszystkim absolwentom. Mimo że nie było uroczystej akademii, nie zabrakło podziękowań i kwiatów od absolwentów dla nauczycieli i dyrekcji szkoły. Nie pozostało nam już nic innego, jak tylko życzyć absolwentom wytrwałości i dalszych sukcesów, a maturzystom uzyskania jak najlepszych wyników na czekających ich egzaminach w czerwcu br.

Czytaj więcej...

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

23 Paź
2 Lis
17 Lis
Zebranie z rodzicami
17 11 2020 16:00 - 17:00