Copyright 2018 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Delegacja szkoły na konferencji SKKW w Koronowie

delegacja szkoy na konferencji skkw w koronowie 5 20171113 1834641986W dniu 10 listopada 2017 r. dyrekcja i nauczyciele działający w ogólnopolskim Stowarzyszeniu Króla Kazimierza Wielkiego uczestniczyli w konferencji naukowej pn. „Rycerze i rycerstwo polskiego średniowiecza”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie oraz Burmistrza Miasta Koronowa. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać 10 ciekawych referatów, które wygłosili naukowcy i muzealnicy z różnych ośrodków rozsianych po całej Polsce.

Czytaj więcej...

Gościliśmy dzieci z Zespołu Szkół Akademickich z Włocławka

gocilimy dzieci z zespou szko akademickich z wocawka 1 20171113 1938595428Tym razem w naszej szkole gościliśmy dzieci z Zespołu Szkół Akademickich z Włocławka. Uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej, uczestniczyli w zajęciach, których tematem przewodnim był chleb. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z poszczególnymi etapami produkcji chleba, zwrócenie uwagi na walory odżywcze różnych gatunków chleba oraz zabawy ruchowe. Oczywiście na koniec zajęć, dzieci skosztowały chleba upieczonego przez uczniów klasy III Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Czytaj więcej...

Uczestniczyliśmy w podsumowaniu konkursu „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”

ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej 1 20171108 1512254031Grupa uczniów naszej szkoły na zaproszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie wzięła udział w uroczystym podsumowaniu konkursu pn. „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”, które odbyło się 7 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej ośrodka w Minikowie. Ogłoszenie wyników poprzedziły ciekawe prelekcje doradców ODR dotyczące problemu retencji wód w gospodarstwie i kompleksowej ochrony środowiska w zagrodzie wiejskiej.

Czytaj więcej...

Trwają przygotowania do wyjazdu na staże zagraniczne

trwaj przygotowania do wyjazdu na stae zagraniczne 1 20171103 1861911641Współczesny rynek pracy stawia co raz większe wymagania przed osobami szukającymi zatrudnienia. W chwili obecnej nie tylko wykształcenie jest ważne, ale tzw. fach w ręku. Nasz szkoła od lat stara się jak najlepiej przygotować swoich absolwentów do wymogów lokalnego, krajowego i międzynarodowego rynku pracy. Wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna i profesjonalnie wyposażone pracownie do nauki zawodu to nie wszystko. Najcenniejsze jest doświadczenie zawodowe zdobyte w praktyce. Dlatego szkoła od lat uczestniczy w realizacji staży zagranicznych w ramach Programów Unijnych.

Czytaj więcej...

Spłacamy dług pamięci...

spacamy dug pamici 1 20171102 2007572880Uroczystość Wszystkich Świętych jest jedynym dniem w roku, w którym tak licznie nawiedzamy cmentarze, miejsca doczesnego pochówku naszych bliskich zmarłych. Jednak warto zastanowić się nad głębią przeżywanej Uroczystości, która tak mocno wpisała się w polską tradycję. Dzień 1. Listopada jest dniem wyjątkowego kultu wszystkich tych, którzy zostali zbawieni i ukoronowani łaską świętości. Poza tymi, których czcimy w ciągu roku w tym szczególnym dniu czcią obdarzamy wszystkich tych, których Kościół oficjalnie nie wyniósł do Chwały Ołtarzy, a w których świętość głęboko wierzymy.

Czytaj więcej...

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia