Copyright 2021 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

Podanie...

 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

    Szczegóły oferty...

Podanie...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Sala sportowa w naszej szkole już otwarta

sala sportowa w naszej szkole ju otwarta 1 20201130 1236269294Ważnym wydarzeniem nie tylko dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły, ale również dla społeczności całego naszego miasta i okolic, jest oddanie do użytku nowoczesnej sali sportowej wraz z zapleczem do nauczania w zawodach gastronomicznych. Od listopada br. mimo trwającej pandemii, prowadzone są od poniedziałku do piątku zajęcia treningowe koszykarzy biorących udział w rywalizacji WLKA we Włocławku, piłkarzy futsalu (halowej piłki nożnej), piłkarzy ręcznych i zawodników tenisa stołowego z AZS ZSA we Włocławku oraz oczywiście klubów z Kowala. Odbywają się również zajęcia treningowe dla pań prowadzone przez profesjonalnego trenera i instruktora fitness Marcina Misterę. Dodajmy, że pan Marcin występował wcześniej w jednej ze stacji telewizyjnych, gdzie prowadził treningi i opowiadał, jak być fit. W czasie castingu pokonał wówczas 243. kontrkandydatów.

Czytaj więcej...

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

20201130 stypendia prezesa rady ministrowMiło nam poinformować, że dwie uczennice naszej szkoły - Wiktoria Seklecka z klasy II Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (technikum po gimnazjum) i Mirela Skalska, również z klasy II Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (technikum po szkole podstawowej) otrzymały prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej...

Komunikat Dyrektora ZS CKR w Kowalu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 25.11.2020 r. poz. 2087).

Dyrektor zarządza:

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W klasie IV technikum w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r., dyrektor szkoły organizuje zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranym dniu tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
 3. W klasie IV technikum dyrektor szkoły zapewnia w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z 3 przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu maturalnego tj. język polski, język angielski i matematyka.
 4. W Technikum, Branżowej Szkole I stopnia oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego dla uczniów i słuchaczy zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu organizowane są w pracowniach i warsztatach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z tygodniowym planem zajęć, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 5. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.
 6. Dyrektor szkoły udostępnia pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wizyta w szkole wiceminister Anny Gembickiej

wizyta w szkole wiceminister anny gembickiej 1 20201126 1624775526W poniedziałek 23 listopada 2020 r. mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły panią Annę Gembicką – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani wiceminister brała udział w oficjalnym oddaniu do użytku przebudowanej ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu, przy której siedzibę swoją ma Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego, którego organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jadąc od strony Włocławka do Kowala wjeżdża się w ulicę K. Wielkiego, która dawniej była częścią drogi krajowej nr 1, po wybudowaniu obwodnicy stała się drogą gminną, a kilka lat temu ustalono, że będzie ona częścią trasy powiatowej. Przebudowany odcinek liczy 1,3 kilometra, a prace objęły między innymi przebudowę jezdni i budowę ścieżki pieszo-rowerowej, zamontowano też elementy poprawiające bezpieczeństwo.

Czytaj więcej...

Fundusz Gwarancji Rolnych

20201117 baner BGKSzanowni Państwo,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje kampanię informacyjną promującą Fundusz Gwarancji Rolnych.
FGR to pomoc skierowana do rolników i przedsiębiorców przetwórstwa rolno-spożywczego. Oferuje wsparcie w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz dopłatę do oprocentowania kredytu obrotowego.
W załączeniu publikujemy list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jego treścią.
Publikujemy również plakat informacyjny, notatkę zawierającą streszczenie informacji na temat FGR oraz baner informacyjny BGK.

ico pdfList Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ico pdfPlakat informacyjny

ico pdfNotatka zawierająca streszczenie informacji na temat FGR

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

4 Maj
Dzień wolny od zajęć
Data 04 05 2021
20 Maj
Zebranie z rodzicami
20 05 2021 16:00 - 17:00
4 Cze