Copyright 2018 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Uczestniczyliśmy w konferencji z udziałem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela

uczestniczylimy w konferencji z udziaem ministra rolnictwa krzysztofa jurgiela 1 20180530 2006680171Dnia 28 maja 2018 r. w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku odbyła się konferencja pt.: „Instytucje wspierające polskie rolnictwo. Rola Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 we wdrażaniu innowacyjnych technologii na polskiej wsi, z uwzględnieniem zadań doradztwa rolniczego”. Konferencję zaszczycił swoją obecnością pan Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz parlamentarzyści, samorządowcy, rolnicy i uczniowie. Zespół Szkół CKR w Kowalu reprezentowała młodzież III klasy Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa pod opieką panów Ireneusza Danielewskiego oraz Dyrektora szkoły Andrzeja Zdrojewskiego.

Czytaj więcej...

Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Uprawie i Ochronie Roślin

uczestniczylimy w ogolnopolskim konkursie wiedzy o uprawie i ochronie rolin 1 20180529 1997445873Dnia 25 maja 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy odbyła się VI OGÓLNOPOLSKA EDYCJIA KONKURSU WIEDZY O UPRAWIE I OCHRONIE INTEGROWANEJ ROŚLIN. Tematem głównym tegorocznej edycji była Integrowana uprawa i ochrona pszenicy jarej i ozimej. W konkursie uczestniczyło 54 uczniów z 18 szkół z całej Polski, tj. szkoły rolnicze podlegające pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz szkoły rolnicze województwa kujawsko-pomorskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu oraz Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy, a medialny „Tygodnik Poradnik Rolniczy”. Naszą szkołę reprezentowali Paweł Człapiński, Marcin Borkowski i Adam Ziółkowski, przygotowywani przez p. Krzysztofa Kordyla. Tym razem znaleźli się oni tuż za pierwszą 15 uczniów uhonorowanych nagrodami i wyróżnieniami.

Czytaj więcej...

Przeprowadziliśmy próbne zastosowanie zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

przeprowadzilimy probne zastosowanie zada na egzamin potwierdzajcy kwalifikacje w zawodzie 1 20180523 1956830519Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wielu zawodów, w których kształcimy młodzież i słuchaczy dorosłych. Ostatnio z inicjatywy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w naszej placówce realizowane były zadania wynikające z projektu wykorzystującego środki unijne pn. „Rozwój banków zadań egzaminu zawodowego”. Szkoła otrzymała propozycję przeprowadzenia próbnego zastosowania zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji RL.03 – prowadzenie produkcji rolniczej. Do próbnego egzaminu wytypowano 6 słuchaczy II roku kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03, którzy podzieleni na dwie grupy wykonywali dwa różne zadania, na stanowiskach przygotowanych przez asystenta technicznego.

Czytaj więcej...

Konkurs dla gimnazjalistów z Dni Otwartych rozstrzygnięty

konkurs dla gimnazjalistow z dni otwartych rozstrzygnity 1 20180522 1305088669W czasie majowych Dni Otwartych naszej szkoły zorganizowany został dla odwiedzających nas gimnazjalistów konkurs. Powiązany on był z grą terenową polegającą na odwiedzeniu większości sal lekcyjnych, szkolnej strzelnicy oraz warsztatów żywieniowych i mechanizacyjnych. W każdej klasie przygotowane były atrakcje i zadania, za wykonanie których młodzież otrzymywała stempelki przystawiane na specjalnie do nich przygotowanej karcie. Po odwiedzeniu wszystkich klas i zdobyciu kompletu pieczątek uczniowie wrzucali wypełnione karty do skrzynki, z której pan dyrektor Andrzej Zdrojewski wylosował trzy osoby, które wygrały atrakcyjne nagrody.

Czytaj więcej...

Wyjazd do firmy „BURY” Maszyny Rolnicze

wyjazd do firmy bury maszyny rolnicze 1 20180521 1646181080W dniu 10 maja 2018 r. uczniowie II ZSZ i II TMRiA uczestniczyli w wyjeździe do firmy „BURY” Maszyny Rolnicze w Woźniakowie k. Kutna. Dzięki uprzejmości właściciela Pana Wojciecha Burego, który osobiście oprowadził nas po zakładzie. Zostaliśmy zapoznani z technologią produkcji opryskiwaczy oraz mogliśmy zobaczyć nowoczesny park maszynowy (obrabiarki sterowane numerycznie, roboty spawalnicze). Uczniom zostały zaprezentowane najnowsze modele opryskiwaczy, w których zastosowano innowacyjne rozwiania techniczne, jak również kompaktowe bron talerzowych KBT, których talerze mocowane są indywidualnie na sprężynach. Na koniec młodzież uczestniczyła w atestacji opryskiwacza, który zszedł z linii montażowej.

Czytaj więcej...

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl