Copyright 2021 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

Podanie...

 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

    Szczegóły oferty...

Podanie...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Jesienny Maraton Łuczniczy

jesienny maraton uczniczy 1 20201207 1843745679W niedzielę 6 grudnia 2020 r. w naszej nowej sali gimnastycznej Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie wraz z Narodowym Instytutem Wolności PROO zorganizowali II etap Jesiennego Maratonu Łuczniczego. Do rywalizacji stawiło się ok. 30 uczestników. Po zaciętej walce wyłonieni zostali zwycięscy. I tak I miejsce zajął Marcin Ziębicki, który uzyskał punktów 79/100; II miejsce – Piotr Lewandowski z wynikiem punktów 75/100; zaś III miejsce wywalczył Miłosz Ochociński, uczeń naszej szkoły, który zdobył punktów 63/100. Serdecznie gratulujemy. Dodajmy, że III i IV etap tych zawodów zorganizowany zostanie także w naszej sali w dwie kolejne niedziele, tj. 13 i 20 grudnia br. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych.

Czytaj więcej...

Konkurs wiedzy o Niemczech

20201203 konkurs wiedzy o niemczechNa przełomie października i listopada w Zespole Szkół CKR w Kowalu odbyła się I edycja Konkursu Wiedzy o Niemczech. Ponieważ pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie tradycyjnego pisemnego testu konkursowego, w tym roku konkurs przybrał postać prezentacji Power Point. Zadaniem uczniów było stworzenie prezentacji multimedialnej, w której przedstawią najważniejsze fakty geograficzne, historyczne i kulturalne Republiki Federalnej Niemiec. Konkurs cieszył się zainteresowaniem nie tylko uczniów technikum, gdzie język niemiecki jest obowiązkowym przedmiotem szkolnym, ale także uczniów szkoły branżowej.
Komisja po dokładnym przyjrzeniu się nadesłanym prezentacjom postanowiła nagrodzić pięciu uczniów, przyznając im miejsca na podium i dwa wyróżnienia. Wyniki przedstawiają się następująco:
1. miejsce - Kamil Rędzikowski kl. II TM
2. miejsce - Wiktoria Seklecka kl. II TŻ
3. Adam Wichrowski kl. IV TM

Wyróżnienia:
Klaudia Skoniecka kl. I TŻ
Joanna Baranowska kl. I BS

Czytaj więcej...

Sala sportowa w naszej szkole już otwarta

sala sportowa w naszej szkole ju otwarta 1 20201130 1236269294Ważnym wydarzeniem nie tylko dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły, ale również dla społeczności całego naszego miasta i okolic, jest oddanie do użytku nowoczesnej sali sportowej wraz z zapleczem do nauczania w zawodach gastronomicznych. Od listopada br. mimo trwającej pandemii, prowadzone są od poniedziałku do piątku zajęcia treningowe koszykarzy biorących udział w rywalizacji WLKA we Włocławku, piłkarzy futsalu (halowej piłki nożnej), piłkarzy ręcznych i zawodników tenisa stołowego z AZS ZSA we Włocławku oraz oczywiście klubów z Kowala. Odbywają się również zajęcia treningowe dla pań prowadzone przez profesjonalnego trenera i instruktora fitness Marcina Misterę. Dodajmy, że pan Marcin występował wcześniej w jednej ze stacji telewizyjnych, gdzie prowadził treningi i opowiadał, jak być fit. W czasie castingu pokonał wówczas 243. kontrkandydatów.

Czytaj więcej...

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

20201130 stypendia prezesa rady ministrowMiło nam poinformować, że dwie uczennice naszej szkoły - Wiktoria Seklecka z klasy II Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (technikum po gimnazjum) i Mirela Skalska, również z klasy II Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (technikum po szkole podstawowej) otrzymały prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej...

Komunikat Dyrektora ZS CKR w Kowalu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 25.11.2020 r. poz. 2087).

Dyrektor zarządza:

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W klasie IV technikum w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r., dyrektor szkoły organizuje zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranym dniu tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
 3. W klasie IV technikum dyrektor szkoły zapewnia w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z 3 przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu maturalnego tj. język polski, język angielski i matematyka.
 4. W Technikum, Branżowej Szkole I stopnia oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego dla uczniów i słuchaczy zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu organizowane są w pracowniach i warsztatach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z tygodniowym planem zajęć, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 5. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.
 6. Dyrektor szkoły udostępnia pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

4 Maj
Dzień wolny od zajęć
Data 04 05 2021
20 Maj
Zebranie z rodzicami
20 05 2021 16:00 - 17:00
4 Cze