Copyright 2021 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

Podanie...

 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

    Szczegóły oferty...

Podanie...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Wizyta w szkole wiceminister Anny Gembickiej

wizyta w szkole wiceminister anny gembickiej 1 20201126 1624775526W poniedziałek 23 listopada 2020 r. mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły panią Annę Gembicką – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani wiceminister brała udział w oficjalnym oddaniu do użytku przebudowanej ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu, przy której siedzibę swoją ma Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego, którego organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jadąc od strony Włocławka do Kowala wjeżdża się w ulicę K. Wielkiego, która dawniej była częścią drogi krajowej nr 1, po wybudowaniu obwodnicy stała się drogą gminną, a kilka lat temu ustalono, że będzie ona częścią trasy powiatowej. Przebudowany odcinek liczy 1,3 kilometra, a prace objęły między innymi przebudowę jezdni i budowę ścieżki pieszo-rowerowej, zamontowano też elementy poprawiające bezpieczeństwo.

Czytaj więcej...

Fundusz Gwarancji Rolnych

20201117 baner BGKSzanowni Państwo,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje kampanię informacyjną promującą Fundusz Gwarancji Rolnych.
FGR to pomoc skierowana do rolników i przedsiębiorców przetwórstwa rolno-spożywczego. Oferuje wsparcie w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz dopłatę do oprocentowania kredytu obrotowego.
W załączeniu publikujemy list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jego treścią.
Publikujemy również plakat informacyjny, notatkę zawierającą streszczenie informacji na temat FGR oraz baner informacyjny BGK.

ico pdfList Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ico pdfPlakat informacyjny

ico pdfNotatka zawierająca streszczenie informacji na temat FGR

Inne Święto Niepodległości

inne wito niepodlegoci 1 20201113 1449774459W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości delegacja naszej szkoły, na czele z panem dyrektorem Andrzejem Zdrojewskim, udała się na kowalski rynek, by tam pod pomnikiem złożyć symboliczną wiązankę w hołdzie tym, którzy o naszą niepodległość walczyli. Ta pamięć to nasz obowiązek i nasze dziedzictwo. Zachęcamy do wywieszenia w dniu jutrzejszym biało- czerwonych flag i włączenie się w nasze narodowe święto. Uczcijmy razem Niepodległą.

Czytaj więcej...

11 listopada - Niepodległa do hymnu

20201109 11 listopadaW samo południe!
Co można zrobić 11 listopada, gdy siedzisz w domu? Można w południe włączyć radio czy telewizję, posłuchać hymnu i dołączyć do wspólnego śpiewania. W poprzednich latach w akcji „Niepodległa do hymnu” Mazurka Dąbrowskiego słychać było od morza do Tatr: zagrano go z wieży kościoła Mariackiego, śpiew roznosił się na Śnieżce, placu Zamkowym w Warszawie i w setkach innych miejsc! W tym roku przede wszystkim zachęcamy do śpiewania w domach, wraz z rodziną, współlokatorami, najbliższymi lub poza domem z zachowaniem zasad dystansu społecznego.

Niepodległa do hymnu! 2020

Komunikat Dyrektora ZS CKR w Kowalu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor ZS CKR w Kowalu wydał zarządzenie obowiązujące od 9 listopada 2020 r.:

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka do 29 listopada 2020 r. jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W klasie IV technikum w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r., dyrektor szkoły organizuje zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranym dniu tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
 3. W klasie IV technikum dyrektor szkoły zapewnia w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z 3 przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu maturalnego tj. język polski, język angielski i matematyka.
 4. Dyrektor szkoły udostępnia pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”
 5. Konsultacje maturalne będą odbywały się od 9 listopada wg harmonogramu:
  - Język polski – czwartek 13.00
  - Język angielski – piątek 12.00
  - Matematyka – piątek 13.00.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

4 Maj
Dzień wolny od zajęć
Data 04 05 2021
20 Maj
Zebranie z rodzicami
20 05 2021 16:00 - 17:00
4 Cze