Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

P1590961    W niedzielę 20 sierpnia 2017 r. uczestniczyliśmy w imprezie pt. „Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, XXXIV Wojewódzki Dzień Pszczelarza", która odbyła się w ODR Minikowo Oddział w Zarzeczewie. Miała ona bogaty program, w którym m.in. była msza św., wręczanie odznaczeń, prelekcje o tematyce pszczelarskiej, konkursy, warsztaty, degustacje oraz występy zespołów regionalnych. Uczestniczył w niej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Jej celem było promowanie miodu i produktów pszczelarskich oraz uświadomienie uczestnikom ogromnej roli owadów zapylających w przyrodzie, ich znaczenia w produkcji żywności, a także popularyzacja spożywania miodu i produktów pasiecznych z zastosowaniem ich w codziennej diecie.

Czytaj więcej...

      P1590888Pomimo tego, że trwają wakacje, to w naszej szkole ciągle coś się dzieje. Niedawno zakończyły się egzaminy zawodowe, a już po ich zakończeniu mogły wejść do szkoły ekipy remontowo-budowlane. Czas wakacyjny corocznie jest wykorzystywany na prowadzenie inwestycji i remontów, szczególnie w starym obiekcie, położonym przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9. W tym roku zaplanowane są 3 poważne zadania: remont korytarza na I piętrze w zakresie tych samych robót, które wykonano na parterze w roku 2015, wykonanie termomodernizacji budynku warsztatowego położonego przy ulicy Konopnickiej 64 oraz kontynuacja budowy sali sportowej z zapleczem gastronomicznym.

Czytaj więcej...

P1590689      W dniu 15 lipca 2017 r. w Redczu Krukowym odbyła się już IX Biesiada dla Przyjaciół. Wśród bogatego programu tej imprezy znalazło się również wręczenie nagród Złotego Kruka. Jest to nagroda przyznawana przez Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego, Kujawskie Muzeum Oręża, Nauki i Techniki, Fundację im. Janusza Borkowskiego „Godne życie na Kujawach” i Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne. Kapituła nagrody przyznaje ją „w dowód uznania dla zasług i pracy włożonej w kultywowanie, krzewienie i ochronę dziedzictwa kulturalnego i historycznego Kujaw i Ojczyzny”. Miło nam poinformować, że to zacne grono doceniło działalność naszego dyrektora na tym polu przyznając mu w tym roku tak zaszczytne wyróżnienie.

Czytaj więcej...

20170622 140432      W dniach od 19 do 30 czerwca br. roku grupa 20 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, odbyło staż zawodowy w Ośrodku DEULA Nienburg w Niemczech. Projekt pt. „Kształcenie zawodowe uczniów Technikum w Kowalu szansą na zwiększenie zatrudnienia wśród absolwentów szkół rolniczych”, finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Czytaj więcej...

P1590203      W naszej szkole ponad 200 uczniów i słuchaczy zdawało w sesji letniej (czerwiec-lipiec) egzaminy zawodowe. Szkoła ta jest ośrodkiem egzaminacyjnym od samego początku funkcjonowania tej nowej formuły przeprowadzania egzaminów zawodowych. Składają się one z części pisemnej i praktycznej. Tegoroczny egzamin pisemny odbywał się 20 czerwca, zaś egzaminy praktyczne trwały do 7 lipca, najczęściej w 3 sesjach o godz. 8.00, 12,00 i 16.00. Egzamin przeprowadzała Komisja składająca się z 3 osób, w tym egzaminatora wytypowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Podczas każdej sesji zdawało 3 uczniów/słuchaczy, wykonując wylosowane zadania praktyczne. Zadaniem Komisji była wnikliwa obserwacja i wypełnienie kart ocen, które zapakowane w bezpieczne koperty były odsyłane do OKE w Gdańsku. Po ich sprawdzeniu wyniki zostaną przesłane do szkół. Nastąpi to 28 sierpnia br.

Czytaj więcej...