Copyright 2023 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

Podanie...

 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

    Szczegóły oferty...

Podanie...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich (zawód: piekarz)

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Klasowy konkurs wiedzy o Patronie Szkoły rozstrzygnięty!!!

20230314 KWNa przełomie lutego i marca odbył się konkurs wiedzy o patronie szkoły – Królu Kazimierzu Wielkim. Test wiedzy przeprowadzony był we wszystkich klasach z wyjątkiem klas maturalnych, które przygotowują się do swojego pierwszego ważnego egzaminu, jakim jest egzamin maturalny. Test zawierał 12 pytań zamkniętych, dotyczących podstawowych informacji o Królu Kazimierzu. Z każdej klasy wyłonione zostały po 2 osoby, które napisały najlepiej test. Wyniki w poszczególnych klasach przedstawiają się następująco:
1BS – Sylwia Wysocka, Toruniewski Jakub
2BS – Julia Pietrzak, Magdalena Ostrowska
3BS – Maciej Fornalewicz, Piotr Maślanka

1 TŻ – Alicja Krzyżanowska, Zofia Lewandowska
2 TŻ – Bartosz Pietruszyński, Tomasz Sobierajski
3 TŻ – Jessika Szatkowska, Weronika Modrowska
4 TŻG – Jakub Pomorski, Maciej Wiliński

1 TM – Łukasz Wichliński, Filip Wieczorek
2 TM – Bartłomiej Górski, Nowak Jakub
3 TM – Hubert Żakowiecki, Łukasz Wrocławski
Gratulujemy!!! Osoby wyłonione w konkursie klasowym przechodzą do II i ostatniego etapu, jakim jest etap szkolny, który odbędzie się 30 marca 2023 r. w auli budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9. Godzina rozpoczęcia – 9.00. Zapraszamy.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich (zawód: piekarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia