Copyright 2023 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Kurs kwalifikacyjny - ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)

kurs prowadzenie produkcji pszczelarskiejAbsolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Kliknij, aby zobaczyć film promujący zawód

 1. rozróżnia rasy pszczół;
 2. określa budowę morfologiczną i anatomiczną oraz procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie pszczół;
 3. ocenia stan rodziny pszczelej w różnych porach roku;
 4. ocenia wartość użytkową i hodowlaną pszczół i ich mieszańców;
 5. zakłada i prowadzi pasiekę;
 6. kieruje rozwojem rodzin pszczelich w sezonie pasiecznym;
 7. prowadzi prace związane z rozmnażaniem rodzin pszczelich;
 8. prowadzi wychów i wymianę matek pszczelich;
 9. prowadzi gospodarkę wędrowną pszczół;
 10. rozpoznaje choroby i szkodniki pszczół oraz szkodniki produktów pszczelich;
 11. dobiera metody zwalczania chorób i szkodników pszczół;
 12. prowadzi pasiekę metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 13. organizuje i prowadzi pozyskiwanie miodu, pyłku, wosku, mleczka, propolisu i pierzgi oraz jadu pszczelego;
 14. ocenia jakość produktów pszczelich;
 15. przetwarza produkty pszczele;
 16. przestrzega warunków przechowywania produktów pszczelich;
 17. przygotowuje produkty pszczele do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi normami;
 18. prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich;
 19. przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas prowadzenia pasieki.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich (zawód: piekarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia