Copyright 2023 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Plan zajęć

Rok szkolny 2022/2023

plan zajec

 Plany zajęć dla słuchaczy zaocznych kursów kwalifikacyjnych oraz Branżowej Szkoły II stopnia:

  

- PLAN ZAJĘĆ I rok - kurs rolniczy ROL.04
ico pdfSem. II - pobierz (aktualizacja z dnia 20.01.2023 r.)

- PLAN ZAJĘĆ I rok - kurs piekarski SPC.03
ico pdfSem. II - pobierz (aktualizacja z dnia 28.10.2022 r.)

- PLAN ZAJĘĆ II rok - kurs rolniczy ROL.04
ico pdfSem. II - pobierz (aktualizacja z dnia 20.01.2023 r.)

- PLAN ZAJĘĆ II rok - kurs pszczelarski ROL.03
ico pdfSem. II - pobierz (aktualizacja z dnia 20.01.2023 r.)

- PLAN ZAJĘĆ I klasy Branżowej Szkoły II stopnia
ico pdfSem. II - pobierz (aktualizacja z dnia 24.02.2023 r.)

 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich (zawód: piekarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia